Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

הרצאות

Archives

22 éåð / 19:30 - מכון רומן גארי

מפגשים במדיטק | ז'יל קפל

TERREUR DANS L'HEXAGONE מפגש במדיטק עם איש האקדמיה ז'יל קפל בנושא המסה האחרונה שפרסם – "טרור בצרפת", אשר נכתב יחד עם אנטואן ז'רדן וסוקר את תולדות הטרור הג'יהדיסטי הצרפתי. את המפגש ינחה אטיין מונין, כתב רדיו-פראנס בירושלים האירוע יתקיים בצרפתית בלבד. הכניסה חופשית במכון הצרפתי ע"ש רומן גארי כיכר ספרא 9 יום רביעי 22 ביוני…Continue Reading >

25 îàé / 28 îàé - מכון רומן גארי

ספרות | פסטיבל הסופרים ירושלים

ספרות מהדורה רביעית לפסטיבל הסופרים הבינלאומי שיתקיים בירושלים בין התאריכים 25-28 במאי 2016. כמדי שנה האירוע מעלה על נס את הספרות הישראלית והבילאומית ותכנית הפסטיבל מלאה מפגשים, הרצאות, דיונים ומופעים. בין המשתתפים השנה ניתן למנות את דויד גרוסמן, מיכל גוברין, סמי מיכאל, אורן נהרי ואחרים… את הספרות הצרפתית תייצג אורחת הכבוד לילה עזאם זנגנה, סופרת…Continue Reading >