קישורים חיצוניים

קישורים המובילים לעמודי אינטרנט מחוץ לתחום האתר של המכון הצרפתי בירושלים אינם נמצאים בתחום אחרויותו ולא יהיו תחת בשום מקרה תחת אחריותו.

זוכיות יוצרים

כל שימוש או הצגה, בכל אמצעי ובין אם אופן חלקי או מלא, של כל תכני האתר השונים מותנה בציון המקור: המכון הצרפתי ירושלים – רומן גארי.

תמונות

© Institut Français de Jérusalem – Romain Gary. 

 כל הזכויות שמורות למכון הצרפתי ע"ש רומן גארי ירושלים ©