המכון הצרפתי ע"ש רומן גארי בירושלים עושה ככל שביכולתו לפרסם מידע מהימן מדויק ומעודכן ביותר באתר זה, אך למרות זאת תוכן האתר איננו בחזקת מידע רשמי והוא עלול להיות חלקי, במיוחד בכל הנוגע לאירועים אקטואליים, ולכן אין ערובה מוחלטת על סמך המידע המתפרסם באתר בלבד. מטרת האתר הוא לסייע לגולשים בחיפושיהם השונים אך הם מוזמנים ביותר גם לפנות לצוות המכון ולוודא עמו את תוקף המידע ואם ישנו מידע נוסף הנחוץ להם. לאור זאת אין לדרוש מהמכון הצרפתי ע"ש רומן גארי בירושלים אחריות אך ורק על סמך המידע המתפרסם באתר זה.

כמו כן, המכון הצרפתי ע"ש רומן גארי בירושלים מסיר כל אחריות מהתוכן המפורסם באתרים חיצוניים אליהם מפנים תכני האתר.