להלן שעות הפתיחה של המדיטק החל מתאריך 2 ביולי ועד 2 בספטמבר:

ראשון
13:00 – 10:00
18:00 – 16:00

שני
13:00 – 10:00
18:00 – 16:00

שלישי
13:00 – 10:00
18:00 – 16:00

רביעי
13:00 – 10:00
18:00 – 16:00

חמישי
13:00 – 10:00
שישי
13:00 – 10:00